Johann Frei (1920) Sohn Karl

© Sergio Frei

zurück